Na een arbeidsdeskundig onderzoek, dient een zieke werknemer terug te worden geïntegreerd in het bedrijf waar hij of zij al voor werkte. Dit staat bekend als eerste spoor integratie. Bij 2e spoor reintegratie wordt een zieke werknemer echter passend werk aangeboden bij een andere werkgever. Een goed moment om na te gaan of een eerstelijns re-integratie uitkomst biedt, is de verplichte evaluatie tussen werkgever en werknemer aan het einde van het eerste ziektejaar. Als er geen concreet perspectief is op re-integratie in het eerste spoor, dan moet de werkgever al snel daarna beginnen met zijn inspanningen om re-integratie in het tweede spoor te realiseren. 

Een werknemer dient een re-integratie in het tweede spoor aangeboden te krijgen wanneer hij of zij geen functie (meer) kan krijgen in het oorspronkelijke bedrijf. Als het UWV oordeelt dat een werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om een ​​zieke werknemer te re-integreren, legt het die werkgever een zogenaamde loonboete op. In dit geval moet de werkgever maximaal 52 weken het salaris van zijn zieke werknemer doorbetalen.

Wanneer moet de werkgever beginnen met re-integratie in het tweede spoor?

De re-integratie van het tweede spoor moet worden begonnen:

  • Wanneer blijkt dat een eerste spoor re-integratie van de werknemer simpelweg niet mogelijk is;
  • Wanneer het in het bedrijf aanwezige werk niet meer past bij de werkzaamheden die de werknemer nog kan uitoefenen
  • Wanneer passend werk in het bedrijf niet voor de lange termijn beschikbaar zal zijn.

Een arbeidsconflict? Start eerder met de reintegratie van het tweede spoor

Als er een ernstig arbeidsconflict heeft afgespeeld tussen een werkgever en een werknemer, geeft dit aanleiding om eerder te beginnen met de re-integratie in het tweede spoor. Een goede begeleiding, en indien nodig de hulp van een mediator of enige andere vorm van bemiddeling, wordt aanbevolen om allebei op goede voet de wegen voort te kunnen zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *