Heb je als persoon langlopende schulden en zie je geen redelijke mogelijkheid om dit binnen de gestelde termijn af te lossen bij de schuldeiser, dan heb je de mogelijkheid om schuldhulp aan te vragen en een belangrijk onderdeel daarvan is schuldsanering. In dit traject stel je in samenwerking met Oxyz een betalingsplan op om ten einde volledig schuldenvrij te geraken. Belangrijk is dan wel dat je tijdens het traject geen nieuwe schulden opbouwt én dat een correcte inventarisatie van de lopende schulden aanwezig is. Je kunt in dat geval langs de Gemeente of een kredietbank die krediet kan verschaffen waarmee de schulden middels een betalingsplan betaald worden.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Kortgezegd de WSNP is waar je binnen de schuldhulp voor in aanmerking komt. Na een inventarisatie van de schulden en een check van je inkomsten en uitgaven volgt een minnelijk of wettelijk traject. Binnen het minnelijke traject vraag je op vrijwillige basis de schuldeisers om een (gedeeltelijke) schuldsanering of betalingsovereenkomst. Het staat schuldeisers vrij om dit toe- of af te wijzen. Bij een afwijzing van het hernieuwde aanbod volgt een gang naar de rechtbank voor een wettelijke schuldsanering.

De termijn van schuldsanering
Hoe lang schuldsanering loopt hangt af per situatie, maar over het algemeen is het doel van schuldsanering om je binnen drie tot maximaal vijf jaar volledig uit de schulden te helpen. Ook is het uiteraard belangrijk om je achter te laten met een gezonde financiële situatie. Bekijk bij langlopende schulden naar wat schuldsanering voor jou kan doen.