De Refresher Advanced Fire Fighting is een herhalingscursus brandpreventie en brandbestrijding voor de scheepvaart. Deze cursus is bedoeld om de kennis die is opgedaan tijdens een eerdere cursus op te frissen. Het is voor bemanningen van zeeschepen van levensbelang om de brandpreventie en de brandbestrijding goed op orde te hebben. Want als er brand uitbreekt kan het uren tot zelfs dagen duren voordat er hulp aanwezig is. Tot die tijd ben je als bemanning op jezelf aangewezen. Door regelmatig een Refresher Advanced Fire Fighting te volgen houd je je kennis up-to-date en blijf je scherp.

Refresher Advanced Fire Fighting behandelt alle aspecten van brandpreventie

Tijdens een brand aan boord worden de leidinggevende taken ondergebracht bij een team, een mix van gezagvoerders, stuurlieden, werktuigkundigen en anderen. Zij zijn allemaal gecertificeerde brandbestrijders, maar zo’n certificering verloopt na een aantal jaren. Daarom moeten ze een Refresher Advanced Fire Fighting volgen. Tijdens deze herhalingscursus van twee dagen wordt aandacht besteed aan het controleren en aansturen van de brandbestrijdingsorganisaties, de organisatie en training van brandploegen, de inspectie en het onderhoud van branddetectie-apparatuur en blussystemen, en aan het verlenen van eerste hulp bij verbrandingen. 

Refresher Advanced Fire Fighting op een echt schip

Voor oefeningen met brandbestrijding in de scheepvaart heeft G4S Heerenveen de beschikking over een echt schip. Het betreft een 60 meter lang vrachtschip, een coaster die jaren dienst heeft gedaan als vrachtschip. Het is nog precies zo ingericht als toen het nog in de vaart was. In het ruim staat een aantal zeecontainers. G4S heeft het schip uitgerust met alle hulpmiddelen die nodig zijn om goed te kunnen oefenen met scheepsbrandbestrijding. Met rooksimulatoren en blusbakken wordt een realistische praktijksituatie gecreëerd. Het schip is een plek waar op een levensechte manier kan worden geoefend in het blussen van een scheepsbrand.