Landschapsarchitectuur bestaat voor het grootste deel uit voortborduren op de geschiedenis. Een goed plan is immers altijd gebaseerd op het fundament dat door de natuur zelf in het verleden is gebouwd. De eerste stap bij een project is daarom onderzoek naar de bodem. De uitkomsten uit dat onderzoek bepalen binnen welke kaders een nieuw ontwerp kan worden vormgegeven. Dat lijkt een beperking, maar dat is het niet. De kennis van de medewerkers van de afdeling landschapsarchitectuur van BTL advies beschikken over zoveel kennis van planten en bomen, dat altijd een goede invulling wordt gevonden.

Landschapsarchitectuur en seizoensbeleving

Bij een nieuwe inrichting van een gebied is het de uitdaging voor de afdeling landschapsarchitectuur om in elk seizoen te zorgen voor een nieuwe beleving. Daarvoor is veel kennis nodig van de eigenschappen van planten en bomen. Je moet bijvoorbeeld weten welke plant wanneer bloeit om in elk seizoen ergens een positief element in de inrichting aan te kunnen brengen. Ook speelt bij landschapsarchitectuur mee dat planten en bomen levende dingen zijn. Die doen het alleen maar goed als ze voldoende verzorging krijgen. Als de opdrachtgever dat wil kan een onderhoudsplan daarom onderdeel uitmaken van een nieuw gebiedsontwerp.

Versterken van het leefplezier

De leefomgeving is voor mensen een hoofdreden waarom ze in een bepaalde wijk gaan wonen. Als zo’n wijk opnieuw wordt ingericht is het van groot belang dat die beleving niet wordt aangetast door een nieuwe landschapsarchitectuur. Veel groen blijkt de waarde van een wijk te versterken. Daarbij moet naar alle leeftijdsgroepen worden gekeken. Mensen die overdag aan het werk zijn hebben andere behoeften dan mensen die al met pensioen zijn. In de leefomgeving moeten beide groepen zich prettig voelen. Een groene parkachtige omgeving moet daarom zowel sport en fitness faciliteren, maar ook geschikt zijn om in te wandelen.