G4s staat voor je klaar met goede veiligheidstrainingen. In Nederland zijn alle werkgevers verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van de medewerkers. Het is daarbij van belang dat de medewerkers goed zijn opgeleid en ze moeten weten wat ze moeten doen in een noodsituatie. Wij adviseren en trainen op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Hierbij kun je denken aan BHV cursussen en een EHBO cursus, maar ook herhalingen van deze trainingen. Je moet namelijk regelmatig een herhalingsles volgen, zodat je de vaardigheden blijft beheersen. Zorg ervoor dat je je medewerkers die kans ook geeft. Als veel medewerkers een BHV cursus hebben gedaan, dan zijn zij in staat om elkaar te helpen en dat is precies wat er nodig is. Daarom is het als werkgever zo belangrijk dat je hier wat mee gaat doen.

Trainingen van G4s

Het is zo belangrijk, goed getraind: een veilige werkomgeving. Er staat in de Arbowet vastgelegd welke maatregelen er door werkgevers getroffen moeten worden zodat de werknemers een veilige werkplek hebben. Daarin staat bijvoorbeeld dat de werknemers zo goed als mogelijk voorbereid moeten worden. Daarbij is een goede training van essentieel belang. Wij gaan er vanuit dat je het beste wordt voorbereid als je in de praktijk gaat oefenen. Hierdoor word je namelijk voorbereid op het echte werk en zo kun je het leren. Kies daarom ook voor onze trainingen, want hierdoor merk je dat het veiliger is op de werkvloer. Het is een fijn idee als anderen je kunnen helpen als er wat gaande is.