Met name bij de brandweer komt het vaak voor dat brandweerlieden een ademluchttoestel nodig hebben. Dat zijn apparaten waardoor kan worden geademd als de lucht is verontreinigd met gassen of met zware rook. De toestellen worden gebruikt om te werken in vervuilde omgevingen, om noodsituaties te bestrijden en om te vluchten tijdens noodgevallen. Een ademluchttoestel is leverbaar in verschillende uitvoeringen. De toestellen die door brandweerpersoneel wordt gebruikt zijn berekend op het langdurig ademhalen in een omgeving met sterk vervuilde lucht. De ingeademde lucht is afkomstig uit een cilinder, die los verkrijgbaar is. 

Een ademluchttoestel om te vluchten

Ademluchttoestellen voor werknemers in werkomgevingen met ernstige luchtvervuiling zijn vrijwel altijd voorzien zijn van cilinders met verse lucht. Een ademluchttoestel dat wordt gebruikt om de vluchten is vaak uitgerust met filters. Er zijn toestellen die het gezicht half bedekken en toestellen die het gezicht helemaal bedekken. De ingeademde lucht leidt langs de filters en wordt daardoor gereinigd. De drager van het toestel kan daardoor zonder gevaar voor zijn gezondheid de verontreinigde omgeving verlaten. Deze maskers met een filter zijn niet bedoeld om ze gedurende zeer lange tijd in een vervuilde omgeving te gebruiken.

Gerenommeerde merken

Met adembeschermingsmiddelen moet serieus worden omgegaan. G4S levert daarom alleen apparatuur van gerenommeerde merken. Deze toestellen hebben als voordeel dat ze zeer gebruiksvriendelijk zijn. Toch moeten de gebruikers van de toestellen daar regelmatig mee oefenen. Bij een calamiteit is er geen tijd om uit te zoeken hoe het apparaat precies moet worden gedragen. Ook is het goed om er een keer één op te hebben gehad in een veilige situatie, zodat je kunt ervaren hoe dat voelt. Bij vragen over de producten of voor advies bij het aanschaffen van de producten kun je contact opnemen met de klantenservice van G4S Safety Solutions.